Wet- en regelgeving

De wet stelt een aantal regels voor de (inrichting van de ) beeldschermwerkplek en de wisselwerking tussen de gebruikte apparatuur en de werknemers.

Relevante wetgeving en documentatie

 

Arbeidsomstandighedenbesluit  
Artikel 5.4 Inrichting arbeidsplaats
Artikel 5.7  Definities
Artikel 5.8  Toepasselijkheid
Artikel 5.9  Risico-inventarisatie en -evaluatie
Artikel 5.10  Dagindeling van de arbeid
Artikel 5.11   Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers*beeldschermbril
Artikel 5.12  Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken

Arboinformatiebladen

 

Arboinformatieblad 2 Werken met beeldschermen

NEN-normen

 

Normen van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN):

 • NEN 2441:2002 ergonomische criteria voor zit-sta-tafels voor kantoorwerk 
 • NEN 2449:1990 ergonomische criteria voor kantoortafels
 • NPR 1813:2004 ergonomische eisen voor kantoormeubelen; hèt plan van eisen
 • voor de Nederlandse Werkstoel (volgens de actuele „mensmaten‟). •
 • NEN 1824 ergonomische eisen voor de oppervlakte van de kantoorwerkplek •
 • NEN 3087 visuele ergonomie in relatie tot verlichting •
 • NPR 7022 kleurgebruik: toetsing op zichtbaarheid en redundantie •
 • NEN-EN 1335:2000 kantoormeubelen - Kantoorstoelen type A •
 • NEN-EN 12464-1 licht en verlichting werkplekken binnen •
 • NEN-EN-ISO 7730 kantooromgeving: gematigde thermische binnenomstandigheden •
 • NEN-EN-ISO 11064 ergonomisch ontwerp van controlecentra •
 • NEN-EN-ISO 13406 ergonomische eisen voor werkplekken met platte beeldschermen •
 • ISO 9241 ergonomische eisen voor kantoorarbeid / beeldschermwerk
 • deel 3 beeldscherm
 • deel 4 toetsenbord
 • deel 5 werkplekinrichting
 • deel 6 werkomgeving
 • deel 9 invoer- en bedieningsmiddelen (muis)