Gebruik van ladder en/of trap

Print Friendly and PDF

Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande uit ladderbomen, sporten en beslag. Onder trappen verstaan we draagbaar klimmaterieel met een vaste lengte, bestaande uit stijlen (bomen) en (platte) treden. De trap kan zijn voorzien van een platform (bordestrap). 

Noot: Waar ladder staat lees ook vouwladder of trap!

Ladders zijn primair bedoeld als toegangsmiddel tot de werkplek, maar zijn zelf geen werkplek.

Bij spoorgebonden activiteiten kan een ladder NOOIT een werkplek zijn. Zone A,B,C VVW trein artikel 3.2.1

 

Niet spoorgebonden activiteiten (Gebouwen en Bruggen) mogen worden uitgevoerd met een ladder, trap of rolsteiger.
De voorwaarden waaronder met deze arbeidsmiddelen gewerkt mag worden zijn uitgewerkt in:

schema 1: Beoordeling keuze arbeidsmiddel

schema 2: Beoordeling werkplek ladder