Matrixen

Matrixen voor: Wegschietende voorwerpen

Wegschietende voorwerpen

 • Rondvliegende deeltjes

  Activiteit Beheersmaatregelen Niveau
  • Rondvliegende deeltjes
   Werken met, of tijdens het werk in de directe nabijheid zijn van, in werking zijnde materieel/machines of handgereedschappen. Voorbeeld: tijdens maaiwerkzaamheden of slijp-/laswerkzaamheden
  1. Materieel/ machines of handgereedschappen aanschaffen conform de gestelde eisen Organisatorisch/technisch
  1. Gebruik maken van geschikte arbeidsmiddelen en hulpmiddelen (o.a. slijpschijf/ afbraamschijf) Techniek
  1. Vastzetten/borgen werkstuk Organisatorisch/gedrag
  2. Toepassen fysieke afscherming op arbeidsmiddelen Organisatorisch/gedrag
  2. Instructie, opleiding en training medewerkers (denk aan juist gebruik KMG, lassen, slijpen etc.) Organisatorisch/gedrag
  4. Toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) om voorwerp en mens af te schermen, o.a. helm, beenbeschermers etc. Gedrag

   

  Legenda

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke bescherming
 • Voorwerpen onder druk

  Activiteit Beheersmaatregelen Niveau
  • Voorwerpen onder druk
   Werken met, of tijdens het werk in de directe nabijheid zijn van, objecten die onder druk of (mechanische) spanning kunnen staan. Voorbeeld: een losschietende (hydraulische) slang of het trekken van rijdraden
  1. Afschermen mens en voorwerp Techniek
  2. Instructie, opleiding en training medewerkers Organisatorisch/gedrag
  4. Toepassen juiste pbm’s Organisatorisch/gedrag

   

  Legenda

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke bescherming
 • Voorwerpen die wegwaaien (luchtdrukverschillen)

  Activiteit Beheersmaatregelen Niveau
  • Voorwerpen die wegwaaien
   Tijdens het werk in een omgeving zijn waar men kan worden getroffen door objecten die door de wind of een passerende trein kunnen wegwaaien, openwaaien of dichtslaan. Voorbeelden: wegwaaiend KMG of wegwaaiende  bouwmaterialen
  1. Fysieke afscherming plaatsen bij werken op verschillende niveaus. Technisch
  1. Vastzetten van bouwmateriaal en hulpstukken Technisch/gedrag
  2. Orde en netheid op de werkplek Organisatorisch/gedrag
  2. Instructie, opleiding en training medewerkers Organisatorisch/gedrag

   

  Legenda

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen
  4. Persoonlijke bescherming